Easyclickpro-LED Unterputz-Dimmempfänger, bidirektional, 1 Kanal, mit Energiemessung

  • Produkt Nr. D 451 FU-BEP DAB (00363913)
  • Manufacturer Honeywell PEHAhttp://www.peha.de
  • Kategorie Aktor
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)
  • RX-EEP A5-38-09, D2-01-00, F6-02-01, F6-04-01, A5-07-01, A5-07-03, A5-08-01, A5-06-01, A5-06-02, A5-06-03
  • TX-EEP A5-11-01, A5-11-04, D2-01-00

Downloads