Tipp-Funk®-Blisterpack Schalten TF-BP61L55

Blisterpack Schalten TF-BP61L55 mit Tipp-Funk®-Funktaster TF-2FT55 und Tipp-Funk®-Lichtaktor TF61L-230V. Smart Home Sensor und Smart Home Aktor.

  • Produkt Nr. 30000065
  • Manufacturer Eltako Electronicshttp://www.eltako.com/
  • Kategorie Aktor, Aktor & Regler, Funkschalter, Wandsender
  • Anwendungsgebiet Beleuchtung
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)

Downloads