Tipp-Funk®-Blisterpack Schalten TF-BP61L

Blisterpack Schalten TF-BP61L mit Tipp-Funk®-Funktaster TF-1FT und Tipp-Funk®-Lichtaktor TF61L-230V. Smart Home Sensor und Smart Home Aktor.

  • Produkt Nr. 30000064
  • Manufacturer Eltako Electronicshttp://www.eltako.com/
  • Kategorie Aktor, Aktor & Regler, Funkschalter, Wandsender
  • Anwendungsgebiet Beleuchtung
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)

Downloads