TAP-21 Photo sensor

Solar betriebenes, kabelloser Lichtsensor mit integrierter Diagnostik.

  • Manufacturer Echoflex Solutionshttp://www.echoflexsolutions.com
  • Kategorie Funksensoren, Lichtsensor
  • Anwendungsgebiet Beleuchtung, Industrie
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)
  • TX-EEP A5-06-02
  • Zertifizierung Certified 2.0

Downloads