Blisterpack Beschattung BPB

Blisterpack Beschattung BPB mit Funktaster F2T65 und Funkaktor für Beschattungselemente und Rollladen FSB61NP-230V. Smart Home Sensor und Smart Home Aktor.

  • Produkt Nr. 30000027
  • Manufacturer Eltako Electronicshttp://www.eltako.com/
  • Kategorie Aktor, Aktor & Regler, Funkschalter, Wandsender
  • Anwendungsgebiet Beleuchtung, HKL
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)

Downloads