BL-212-00-868 UP MOTION, EnOcean-Adapter für Standard-Bewegungsmelder

  • Produkt Nr. # 11305, BL-212-00-868 UP MOTION
  • Manufacturer DEUTA Controlshttp://www.deuta-controls.de
  • Kategorie Funkschalter, Sonstige Schalter
  • Frequenz 868 MHz (ASK): Europa (und eventuell andere, z.B. China)
  • RX-EEP A5-07-01
  • Zertifizierung Certified 2.0

Downloads